5/5 - (15 votes)

U međunarodnom prevozu pokojnika najvažniji faktor je sam vozač pogrebnog vozila jer on obavlja pripremu dokumentacije, pripremu preminulog i naravno vozi od tačke A do tačke B. Pročitajte zašto je to bitno :

U trenucima gubitka i tuge, važno je da porodica preminulog osjeti podršku i razumijevanje od strane pogrebnika koji će ih voditi kroz proces prevoza voljenog iz Evrope u zemlje Balkana. Komunikacija između radnika-vozača pogrebnika i porodice igra ključnu ulogu u osiguravanju da se sve potrebe i želje porodice poštuju i ispoštuju tokom ovog osjetljivog procesa.

Vozač pružajući podršku porodici preminulog treba da bude osjetljiv na njihove emocionalne potrebe i da bude dostupan za sve njihove zahteve i pitanja. Otvoren i empatičan pristup ključan je za izgradnju povjerenja između pogrebnika i porodice, omogućavajući porodici da se osjeća sigurno i podržano tokom cijelog procesa.

Važno je da radnik-vozač pogrebnika bude transparentan u vezi sa svim koracima prevoza i da redovno komunicira sa porodicom kako bi ih obavijestio o napretku i rješavao eventualne nedoumice. Otvoren dijalog omogućava porodici da se osjeća uključeno u proces i da izrazi svoje želje i potrebe vezane za prevoz preminulog.

Pogrebnik takođe ima odgovornost da porodici pruži sve neophodne informacije o dokumentaciji i formalnostima koje su potrebne za prevoz preminulog. Osiguravanje da porodica ima jasnu predstavu o svim potrebnim koracima i dokumentima pomaže u smanjenju stresa i anksioznosti u ovom teškom periodu.

Zašto je bitno da pogrebno preduzeće ima obučenog i profesionalnog vozača ?

Vozač je ključna figura u procesu međunarodnog prevoza preminulog. Sa samo punomoći porodice, pogrebnik je u mogućnosti da samostalno završi svu potrebnu dokumentaciju kako bi tijelo pokojnika moglo biti regularno preuzeto i prevezeno iz jedne države u drugu. Ova punomoć omogućava pogrebniku da efikasno i brzo obavi sve administrativne formalnosti, uključujući pripremu neophodnih dozvola i sertifikata. Kroz ovaj proces, pogrebnik osigurava da tijelo pokojnika bude dostojanstveno i poštovano prevezeno u adekvatnoj pogrebnoj opremi, pružajući porodici mir uma i sigurnost u teškim vremenima gubitka.

Vozači u Funus pogrebnom prvo prolaze detaljnu obuku sa svojim starijim kolegama i kad su 100% spremni da samostalno obavljaju svaki dio ovog posla tek onda se uz telefonski i gps nadzor puštaju da sami obavljaju posao!

Koje poslove obavlja vozač ?

Cijene prevoza pokojnika

Prijevoz pokojnika iz Njemačke za Hrvatsku

Prevoz pokojnika iz Nemačke za Srbiju